A Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok projekt bemutatása

 

A Szolgáltató Város® modellje 2009-ben tervező asztalról érkezett Szolnokra. Így valódi értéket jelentett, hogy a város vezetésének hívó szavára 35 szervezet csatlakozott a Mintaprojektbe. Megkezdődött a közös munka. Az alkalmazott modell számára valódi módszertani kihívást jelentett, hogy az élet sokszínűségét, a város széles értelemben vett üzemeltetését képviselő szervezeteknél pontosan meghatározhatóvá váljanak az alappartnerek, legyen biztosítva a szervezet specifikumainak megjelenése és a közszolgáltatók egymás közötti összehasonlíthatósága. A Homo Regius Tanácsadó Iroda által működtetett Projektirodával a megalakult közszolgáltatói munkacsoportok közösen értelmezték a szolgáltatói kultúra értékeit, értékelemeit, zsűrizték a mérésükre szolgáló eszközöket, majd működtek együtt a Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok mintaprojektben (2009-2013).

A mintaprojekt eredményességét látva 2014-ben a város vezetése, és a korábban csatlakozott közszolgáltatók mellett további három közszolgáltató döntött arról, hogy elindítják a Projekt 2. ciklusát, mely 2016 tavaszán zárt.
 
A Projektben résztvevő közszolgáltatók reprezentálják a közoktatást, a közigazgatást, a rendőrséget, a tűzoltóságot, a kulturális és szociális szférát, az egészségügyet, a víz- és energiaszolgáltatást, hulladékgazdálkodást, a közösségi közlekedést.

A mintaprojekt keretében (2009-2013) két alkalommal került sor lakossági elvárás- és elégedettségvizsgálatra. A közel 76 ezer lakosú Szolnokon a 2009/2010-es első mérésnél 17960, 2013-ban 16139 értékelhető kérdőív állt rendelkezésre az elemzéshez.
A Projekt 2. ciklusának zárásaként 2015-ben ismét lezajlott a lakosság elvárás- és elégedettségvizsgálata.
A válaszadási hajlandóság a 15 852 értékelhető kérdőív mellett arányaiban az előző mérésekhez képest növekedett.
A megkérdezettek a 35 közszolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevevői és a szolgáltatást nyújtó munkatársak.

A lekérdezés módszertana – a mintaprojekt jellegéből következően – számos eszközt alkalmazott: skálás értékelést lehetővé tévő önkitöltő kérdőív, személyes- és telefonos kérdezőbiztosi kérdőív. Talán kuriózum, hogy a nagycsoportos óvodásoktól kezdve valamennyi életkori csoport képviseltette magát a lekérdezésben. A lekérdezések az adott intézmény, szolgáltató szervezet belső terében, továbbá pályaudvaron, utcán történtek, valamint lakossági levélszekrényekbe eljutatott kérdőívekkel.

A városlakók a Szolgáltató Város® modell négy értéke vonatkozásában az alábbi százalékos mérték szerint ítéltek meg a közszolgáltatások minőségét.

Kód

Szolgáltatói kultúra értékei

2010

2013

2016

Városi

átlag

Min

Max

Városi

átlag

Min

Max

Városi

átlag

Min Max

A.

Szakmai hitelesség

73,9

61,1

95,5

77,5

55,6

97,0

80,6
57,8 100,0

B.

Emberi minoség, hitelesség

77,1

60,6

98,0

80,0

57,3

97,9

81,9
54,6 99,2

C.

Muködtetett rendszerek
nyilvánossága

67,9

51,3

87,7

71,9

48,4

100,0

74.4
55,3 99,2

D.

Partnerség

70,7

49,0

94,9

72,8

50,2

93,2

75,2
51,6 97,4

Fenti mutatók láttatják, hogy a közszolgáltatást kísérő kultúra minősége a városlakók megítélése szerint az elmúlt hat évben Szolnokon fejlődött.

Természetesen a finomelemzések, most 2016-ban ismét láttatják a fejlesztő cselekvések lehetőségét, minthogy történt ez 2010-ben és 2013-ban is.

Az 1. és a 2. ciklusban meghatározott, multiplikátori hatást figyelembe vevő fejlesztő cselekvések megvalósulása

 

Az 1. ciklushoz hasonlóan 2016-ban is, a 2 ciklus értékelésékor lehetett látni, hogy a fejlesztő cselekvések csupán 28 %-a igényelt megvalósításukkor financiális forrást.

 

A város vezetése és Dr. Kállai Mária a szolnoki projekt kohéziós és integráló partnere generálta a közszolgáltatók projektben való részvételét, a projekt szakmai működtetését a Homo Regius Tanácsadó Iroda Szolgáltató Város® Projektirodája végezte.

A Szolgáltató Város® modell alkalmazásától nem lesz olcsóbb a gáz, a tömegközlekedés, de Szolnok politikai vezetése, a csatlakozott szervezetek hittel vállalták, hogy ennek alkalmazása, ha egy cseppként is, de hozzájárul a városlakók elégedettségének erősítéséhez, az emberi értékek fejlesztéséhez, a társadalmi párbeszédhez, s nem utolsó sorban lehetőséget ad e téren is az egymástól való tanulásra

A Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok projekt bizonyította, hogy lehetséges érdemi kommunikáció a városlakók, a közszolgáltatók és a város politikai vezetése között.

A projekt eredményessége alapján a város vezetése – korábbi elkötelezettségét megerősítve – döntött a 3. ciklus folytatásáról, ismét hívva a közszolgáltatókat az együttműködésre, a közszolgáltatói kultúra fejlesztésére. 

 


Hegedus Márta
a Szolgáltató Város® Projektiroda
igazgatója